Consulenten lijst vernieuwen
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Bodhy
Ik ben een Heldervoelend Medium. Kaartlegster
Lees meer
  Pincode: 1437
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Habibi
foto reading, contact met overleden en dieren,
Lees meer
  Pincode: 1449
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
  Pincode: 1501

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Helderziendeonline

Artikel 1 Definities

De diensten worden aangeboden door P&I Services SARL
De klantendienst kan enkel schriftelijk gecontacteerd worden op Troonstraat 129, 1050 Brussel en telefonisch op 0032 (0)
472-48.22.91

Gebruiker: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening.

Dienstverlening: Dienst waarmee Helderziendeonline de gebruiker de service biedt om te reageren op vragen hetzij via sms (hierbij verkrijgen zij per bericht een (gepersonaliseerd) SMS bericht), hetzij via telefoon, chat of email.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1 Omschrijving

Helderziendeonline biedt haar dienstverlening in 1 vorm aan te weten 1:1. Wij maken geen gebruik van fictieve profielen. De SMS chat, telefoon, web chat en email zijn geen abonnementsvormen.

2.2 Helderziendeonline spant zich in de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud van de dienstverlening niet juist of actueel is of dat de dienstverlening niet optimaal bereikbaar of beschikbaar is.

2.3 Helderziendeonline is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in direct of indirect verband staat met het gebruik van de dienstverlening.

2.4 Helderziendeonline is gerechtigd de dienstverlening, zonder voorafgaande bekendmaking, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik hiervan te beperken, indien dit naar de mening van Helderziendeonline noodzakelijk is.

Helderziendeonline is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade door het (tijdelijk) buiten gebruik stellen.

2.5 De gebruiker dient de dienstverlening te gebruiken zoals van een goed/normaal gebruiker mag worden verwacht. Het is de gebruiker niet toegestaan de via de dienstverlening verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Tevens is het de gebruiker niet toegestaan het gebruik van of de toegang tot de dienstverlening te reproduceren of te blokkeren.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Helderziendeonline en gebruiker komt tot stand op het moment dat gebruiker zich conform de daartoe bestemde procedure heeft aangemeld dan wel op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de dienstverlening.

3.2 De gebruiker heeft niet de mogelijkheid de overeenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden (als bedoeld in artikel 7:46d BW jo. 7:46i lid 5 sub a BW) indien de levering van de SMS dienst door Helderziendeonline reeds heeft plaatsgevonden. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang te beëindigen door zich af te melden conform de daartoe bestemde procedure welke duidelijk op de website www.Helderziendeonline.com is te vinden. In het geval van een éénnmalige sms-dienst (ASTRO SMS) vervalt de overeenkomst na levering van de dienst.

3.3 Helderziendeonline behoudt zich het recht voor de overeenkomst ieder moment met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

- het redelijkerwijs niet langer van Helderziendeonline verlangd kan worden de overeenkomst in stand te houden.

- de gebruiker gedurende 3 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening.

- de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst niet nakomt.

Indien Helderziendeonline de overeenkomst beëindigt zal zij alle gegevens van de gebruiker verwijderen.

3.4 Door aan te melden voor de SMS-, bel-, chat of emaildienst of door gebruik te maken van deze dienst, gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaard u tevens dat u 18 jaar of ouder bent.

Artikel 4 Betaling

4.1 De gebruiker is voor het gebruik van de overeengekomen vorm van dienstverlening het daarbij behorende tarief verschuldigd. De tarieven die behoren bij een bepaalde vorm van de dienstverlening staan in Artikel 4.4 toegelicht. Helderziendeonline heeft het recht deze tarieven te wijzigen.

4.2 De gebruiker is het tarief verschuldigd op het moment dat Helderziendeonline, conform de overeengekomen vorm van dienstverlening, het SMS bericht naar gebruiker verstuurd. Indien het door Helderziendeonline verstuurde SMS bericht de gebruiker niet bereikt, al dan niet door toedoen van de gebruiker, is de gebruiker derhalve wel het overeengekomen tarief verschuldigd.

4.3 De telecom operator is verantwoordelijk voor facturering van het door gebruiker verschuldigde tarief. De telecom operator zal derhalve de door gebruiker verschuldigde tarieven bij de gebruiker in rekening brengen en innen. Bij eventuele onduidelijkheden in of vragen met betrekking tot de factuur dient de gebruiker dan ook contact op te nemen met de betreffende telecom operator.

4.4 Het tarief voor de SMS dienst voor de Voor de shortcode 6502 (België) is het tarief voor de SMS dienst EUR 2 Euro per verstuurd en EUR 0Euro per ontvangen bericht door Helderziendeonline.

4.5. Het tarief voor de telefoondienst België is 1,75€/minuut en voor Nederland 0,90€/min.

4.6 In geval van bellen, smssen, chatten of emailen via credits, laadt de gebruiker op voorhand credits op zijn account. De gebruiker heeft het recht niet het opgeladen bedrag terug te vorderen. De gebruiker kan dan gebruik maken van de diensten zolang hij over voldoende credits beschikt.

Artikel 5 Privacy

5.1 Om gebruik te maken van de dienstverlening is het noodzakelijk dat de gebruiker zich aanmeldt volgens de daartoe volgende procedure die op de website duidelijk vermeld staat.

5.2 Gegevens die door gebruik van de dienstverlening kunnen worden gemeten of verzameld worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren.

Wil je advies via SMS ?


Wil je weten wat er je te wachten staat op vlak van Liefde, Relatie, Familie, Geld, Werk, Carriere,Erfenis,.... ?

Stuur ons een smsje :

Stuur ADVIES + vraag naar 4004

NL : 0€/SmsUIT, 1,50€/SmsIN

Stuur ADVIES + vraag naar 6624

BE : 0€/SmsIN, 2€/SmsUit

DIT IS GEEN ABONNEMENTSDIENST

Maxmaal 2 betalende smsjes terug

Om geen smsjes meer te krijgen stuurt u STOP naar 6624 (Belgie) of 4004 (Nederland)