Consulenten lijst vernieuwen
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Alice
Ik ben een Hooggevoelige, IntuƮtieve Kaartlegster
Lees meer
  Pincode: 1408
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Aimee
Ik ben een Paranormaal Medium en Kaartlegster
Lees meer
  Pincode: 1425
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
  Pincode: 1500
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Habibi
foto reading, contact met overleden en dieren,
Lees meer
  Pincode: 1449
  Pincode: 1501

Online Helderziende Helpt Je Verder

helderziendheid wordt door sommige mensen clairvoyance genoemd. In spirituele kringen gebruikt met het woord helderziendheid die professioneel is, als men het heeft over een gave waarmee personages op een bovenzintuigelijke wijze weergaves bemerken van een figuur of voorvallen, die voorkomen op een bepaald moment in de toekomst. De manier waarop deze indrukken door helderzienden die ernstig zijn geëxpliceerd kunnen worden, kunnen uiteenlopen. Sommige toekomst voorspellende helderzienden, krijgen dit met gebruikmaking van kleurhelderheid, beelden of met een speelfilm die in hun bovenkamer afspeelt. Het kan zich bij helderzienden die professioneel zijn voorts eensklaps manifesteert vanaf het niets, een flits van iets, dat is ergo ook de behendigheid dit niet te verdringen, maar een plaats te geven.

De meeste types denken dat serieuze helderziendheid louter met de toekomst verbonden zou zijn, dit is edoch geen wezenlijkheid. Een helderziende die goed is is bij machte zowel beelden binnenkrijgen van hetgeen komen zal of van bedoeningen die zich momenteel voordoen of van hetgeen voorafgaand gebeurde. Dat is ten aanzien van de helderziende important en een toer om deze te expliqueren en in welke tijdsruimte ze zich demonstreren. Het inschatten van de tijdspanne waarin de foto's zich bij de goede helderziende demonstreren is niet dusdanig vanzelfsprekend. Er zijn belangrijke elementen in het verhelderen van de foto's bijv. hoe de foto's binnen komen bij de helderziende die bekend is en wat de sterkte van de helpende helderziende op dat moment is.

Goede helderziendheid is een kundigheid die men aan een traag tempo verfijnt door het steeds opnieuw te proberen. Men kan als helderziende die professioneel is ongeremd foto's verkrijgen maar, ook bedoeningen voor de geest roepen. Het is dan absoluut van belang voor de beroemde helderziende dat men niet gestoord wordt. Het is van belang bij de een helderziende die professioneel is dat ze een andere fase van bewustzijn nadert in alle sereniteit. Specifieke onderzoekers denken dat oprechte helderziendheid, net net zoals gevoel, een opdracht van het derde oog is.

Ons derde oog is gelocaliseerd juist boven en tussen de ogen. Helderziend betekent, tot op zekere hoogte ergens dwars doorheen staren, zonder een tastbaar object vast te pakken of aan te raken. Voor iemand die professioneel helderziend is heb je niet veel geheimenissen. Nochtans is dit niet zozeer, dat een helderziende die ervaring heeft, de totaliteit startende van de oorsprong en met de voleindiging moet kunnen zien. Geen enkele persoon is feilloos. Het kan zijn dat dat een helderziende die ervaring heeft sommige toelichting niet verkrijgt of toelating heeft om die te zien, die verklaring krijgt men dan later door of soms ook niet. Dat alles heeft er mee te zien of het pertinent blijkt te zijn ofwel niet voor het personage, de helderziende die bekend is aan het kijken is en of dat eventueel mag verteld mag worden aan de persoon, veel kan mogelijks met het gevoels oogpunt te doen hebben.
 Wil je advies via SMS ?


Wil je weten wat er je te wachten staat op vlak van Liefde, Relatie, Familie, Geld, Werk, Carriere,Erfenis,.... ?

Stuur ons een smsje :

Stuur ADVIES + vraag naar 4004

NL : 0€/SmsUIT, 1,50€/SmsIN

Stuur ADVIES + vraag naar 6624

BE : 0€/SmsIN, 2€/SmsUit

DIT IS GEEN ABONNEMENTSDIENST

Maxmaal 2 betalende smsjes terug

Om geen smsjes meer te krijgen stuurt u STOP naar 6624 (Belgie) of 4004 (Nederland)