Consulenten lijst vernieuwen
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Alice
Ik ben een Hooggevoelige, Intuîtieve Kaartlegster
Lees meer
  Pincode: 1408
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
  Pincode: 1500
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Aimee
Ik ben een Paranormaal Medium en Kaartlegster
Lees meer
  Pincode: 1425
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
  Pincode: 1501
Bel me op

NL (1,00 cpm)
0909-8605

BE (1,75 cpm)
0907/56.025
Habibi
foto reading, contact met overleden en dieren,
Lees meer
  Pincode: 1449





Helderzienden Be België

Helderziendheid die professioneel is wordt door sommige mensen clairvoyance genoemd. In de paranormale wereld verwijst men naar echte helderziendheid, als men het heeft over een gave waarmee figuren op een buitenzintuiglijke wijze weergaves gadeslaan van een personage of gelegenheden, die zich afspelen in een andere tijdframe. De wijze waarop deze beelden door helderzienden die professioneel zijn opgevat kunnen worden, kunnen uiteenlopen. Enige ernstige helderzienden, krijgen dit gebruikmakend van kleurhelderheid, plaatjes of mede door een film die in hun gedachten speelt. Het is denkbaar dat, dat zich bij helderzienden die bekend zijn verder opeens voordoet vanuit de leegheid, een flits van iets, het is zodoende ook de prestatie dit niet te verduiken, doch een plaats te geven.

De meeste individuen peinzen dat helderziendheid die serieus is louter met hetgeen de toekomst brengen zal zou geconnecteerd zijn, het is echter geen essentie. Een toekomst voorspellende helderziende is in staat zijn zowel foto's bekomen van hetgeen de toekomst brengen zal of van situaties die zich vandaag voordoen of van de voormalige tijd. Dat is voor de helderziende considerabel en een behendigheid om ze te motiveren en in welke tijdruimte ze zich manifesteren. Het inschatten van de tijdspanne waarin de foto's zich vanuit de helderziende die professioneel is onthullen is helemaal niet zodanig vanzelfsprekend. Er zijn van betekenis zijnde factoren in het duidelijk maken van de foto's bijv. hoe de foto's binnen komen bij de serieuze helderziende en wat de sterkte van de helderziende die bekend is op dat moment is.

Professionele helderziendheid is een bekwaamheid die je zachtjesaan vormt met vallen en opstaan. Je kan als serieuze helderziende uit zichzelf foto's doorkrijgen maar, ook bedoeningen bovenhalen. Het is dan absoluut belangrijk voor de helderziende die professioneel is dat zij niet gestoord wordt. Het is gewichtig bij de ervaren helderziende dat zij een andere fase van bewustzijn bereikt in alle stilte. Zekere onderzoekers geloven dat helderziendheid die ernstig is, net evenals intuïtie, een functie van het derde oog is.

Ons derde oog is gelocaliseerd nauwelijks boven en tussen de ogen. Helderziend betekent, ergens los doorheen kijken, zonder iets tastbaars vast te nemen of aan te raken. Voor een individu die goed helderziend is heb je ternauwernood geheimenissen. Nochtans is dat niet dusdanig, dat een befaamde helderziende, het geheel startende vanaf de bron tot de voleindiging moet kunnen zien. Geen enkel figuur is volmaakt. Het komt voor dat een ervaren helderziende zekere aanwijzing niet krijgt of zal zien, die informatie krijgt men dan later door of soms ook niet. Dat alles heeft er mee te zien of het terzake blijkt te zijn of niet voor het individu, de goede helderziende aan het voorspellen is en of het denkbaar mag doorgegeven worden aan de figuur, veel kan mogelijks met het gevoels oogpunt te doen hebben.



Wil je advies via SMS ?


Wil je weten wat er je te wachten staat op vlak van Liefde, Relatie, Familie, Geld, Werk, Carriere,Erfenis,.... ?

Stuur ons een smsje :

Stuur ADVIES + vraag naar 4004

NL : 0€/SmsUIT, 1,50€/SmsIN

Stuur ADVIES + vraag naar 6624

BE : 0€/SmsIN, 2€/SmsUit

DIT IS GEEN ABONNEMENTSDIENST

Maxmaal 2 betalende smsjes terug

Om geen smsjes meer te krijgen stuurt u STOP naar 6624 (Belgie) of 4004 (Nederland)